Menu

IES Universidade Laboral

IES Universidade Laboral logo


IES Universidade Laboral

Dirección: Ourense - Rúa da Universidade, 18.,32005,España.

Teléfono: 988226300

Estado: Abierto

Centro público dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de Galicia. Oferta educativa: ESO. Bacharelato: Bacharelato de ciencias e tecnoloxía. Bacharelato de humanidades e ciencias sociais. Bacharelato de artes (modalidade de artes plásticas). Formación profesional da familia de Transporte e mantemento de vehículos: Ciclo medio de electromecánica de vehículos. Ciclo medio de carrozaría. Ciclo superior de automoción. Formación profesional Dual en carrozaría. Formación profesional da familia de Instalacións e mantemento: Ciclo medio de instalacións frigoríficas e de climatización. Ciclo superior de Mecatrónica. Programa de cualificación profesinal inicial: Mantemento de vehículos.

¿Qué estudios se imparten en IES Universidade Laboral?

Secundaria: se imparte educación secundaria obligatoria.
Ciclo Formativo de Grado Medio: se imparten ciclos formativos de grado medio.

Electromecanica de Vehiculos

Carroceria (LOE)

Instalaciones Frigorificas y de Climatizacion

Bachiller: se imparte bachillerato.

Artes

Ciencias y Tecnologia

Humanidades y Ciencias sociales

Ciclo Formativo de Grado Superior: se imparten ciclos formativos de grado superior.

Mecatronica Industrial

Automocion (LOE)

Profesores de IES Universidade Laboral

Nombre.Apellido Alias Alias ¡Califica! Nota Media

Profesores Particulares de IES Universidade Laboral
{phocamaps view=map|id=81}