Menu

Institut Lluís Domènech i Montaner

Institut Lluís Domènech i Montaner logo


Institut Lluís Domènech i Montaner

Dirección: Barcelona, Carrer Alumini, 48-82.,8038,España.

Teléfono: 932969729

Estado: Abierto

El nostre institut Institut Lluís Domènech i Montaner El nostre institut va obrir per primera vegada les seves portes el mes de setembre del 1992. Es va instal·lar a l’edifici modernista Vil·la Flora, propietat de l’Ajuntament, i al pati s’hi van col·locar quatre “mòduls” amb dues aules a cadascun. Vam començar impartint el primer curs del segon cicle de l’ESO i es van matricular uns 125 alumnes, per tant hi havia cinc línies o cursos de 3r d’ESO. Per impartir les classes es va comptar inicialment amb nou professors/es de les diferents disciplines, set dels quals encara segueixen al centre. A mesura que va anar passant el temps, es van anar instal·lant més “mòduls” perquè el nombre d’alumnes anava creixent i el professorat, també. El juny del 1995 va sortir de les nostres aules la primera promoció que havia acabat el Batxillerat Experimental, en les tres modalitats que sempre hem impartit: Batxillerat Científic, Batxillerat Tecnològic i Batxillerat d’Humanitats i Ciències socials. El curs 1996-97 es va incorporar la primera promoció de 1r curs d’ ESO, iniciant així el primer cicle. Aquesta promoció ha estat la primera que ha cursat l’etapa sencera al nostre institut, i ha comptat amb tres línies o cursos a cada nivell. El curs 2001-2002 el nostre institut va estrenar, després de moltes reivindicacions, noves instal·lacions, que consten d’un edifici de quatre plantes més un complex esportiu, amb un total de 12.000 metres quadrats edificats. El claustre de professorat s’ha anat consolidant, de manera que la majoria té la destinació definitiva al centre. Aquest professorat, juntament amb la resta de persones que treballen al centre, té una dilatada experiència professional que es tradueix en una dinàmica de funcionament pròpia i en una garantia de qualitat pedagògica per a l’alumnat que actualment estudia al nostre institut i per als qui ho vulguin fer en el futur. Enguany la plantilla de professorat ha superat la seixantena de membres i, a més, disposem de dos subalterns i dues auxiliars administratives. Tenim més de 600 alumnes en5 línies a 1r d’ESO, 4 línies de 2n a 4t d’ESO, 4 línies a 1r de batxillerat i 3 línies a 2n de batxillerat.

¿Qué estudios se imparten en Institut Lluís Domènech i Montaner?

Secundaria: se imparte educación secundaria obligatoria.

Bachiller: se imparte bachillerato.

Artes

Humanidades y Ciencias sociales

Ciencias y Tecnologia

Profesores de Institut Lluís Domènech i Montaner

Nombre.Apellido Alias Alias ¡Califica! Nota Media

Profesores Particulares de Institut Lluís Domènech i Montaner
{phocamaps view=map|id=222}