Menu

IES Joan d'ÀustriaIES Joan d'Àustria

Dirección: Barcelona,8020,España.

Teléfono: 933073402

Estado: Abierto

IES Joan d'Àustria, un centre educatiu de Barcelona amb 50 anys de tradició educativa. Tota la comunitat escolar (professors, alumnes, pares i mares, PAS...) us convidem a visitar els diferents racons d'aquest portal i que us informeu de la nostra oferta educativa, tant d'ESO i Batxillerat com de cicles formatius i formació ocupacional. Per tal de portar endavant el nostre projecte educatiu, disposem de diferents equipaments i instal·lacions, entre els que podem destacar: - Aules informàtiques - Aula de tecnologia - Aula de música - Aula de plàstica i dibuix tècnic - Biblioteca - Laboratori de Física - Laboratori de Química - Laboratori de Ciències Naturals - Laboratori fotogràfic - Menjador - Pista esportiva polivalent - Ràdio escolar - Taller de hardware - Teatre - Aula d'audiovisuals - Idiomes Serveis - Menjador - Activitats de migdia

¿Qué estudios se imparten en IES Joan d'Àustria?

Secundaria: se imparte educación secundaria obligatoria.
Ciclo Formativo de Grado Medio: se imparten ciclos formativos de grado medio.

Sistemas Microinformaticos y Redes

Bachiller: se imparte bachillerato.

Artes

Humanidades y Ciencias sociales

Ciencias y Tecnologia

Ciclo Formativo de Grado Superior: se imparten ciclos formativos de grado superior.

Desarrollo de Aplicaciones Web

Formación para el empleo: se imparte

Profesores de IES Joan d'Àustria

Nombre.Apellido Alias Alias ¡Califica! Nota Media

Profesores Particulares de IES Joan d'Àustria