Menu

Ies Calvo Sotelo

Ies Calvo Sotelo logo


Ies Calvo Sotelo

Dirección: A Coruña, Calle de Mister Archer Milton Huntington, 24.,15011,España.

Teléfono: 981252600

Estado: Abierto

Era en 1956 cando os primeiros 60 alumnos chegaban ao centro para tomar posesión dese edificio que agora se enorgullece da súa idade. Foron os pioneiros, os que puxeron en marcha o que agora existe. E en xaneiro do seguinte ano incorporouse o resto de alumnos. O 16 de Setembro de 1956, ten lugar a inauguración do Colexio Residencia " Fogar Calvo Sotelo ", á que asistiron o Xefe do Estado, Presidente da Deputación e gran número de Autoridades civís e eclesiásticas. Eran anos difíciles, anos de grandes necesidades. Esta Residencia foi a casa de moitos dos alumnos que nela viviron. Con posterioridade seguiu exercendo de " casa " pero noutro aspecto máis educativo, máis para brindar posibilidades de aprender un oficio aos mozos de toda a provincia que o demandaban. Este Colexio Residencia foi construído pola Deputación Provincial e rexentado polos Salesianos e, se nun principio foi o Hospicio Provincial, despois pasou a ser Colexio Fogar, na actualidade é centro Calvo Sotelo, con tres presenzas, I.E.S. Residencia, e Imprenta Provincial. Nun principio só residían mozos, agora é mixto. Desde as súas orixes o Centro Calvo Sotelo estivo aberto ás clases sociais máis desfavorecidas, pola residencia pasaron alumn@s de todos os municipios da provincia da Coruña. Aquí facilitouse unha educación a aqueles mozos que tiñan moi difícil, practicamente imposible, o acceso a unha formación de calidade. Desde aquel 1956 ata os nosos días, pola Residencia Calvo Sotelo pasaron miles de mozos que atoparon nas súas aulas e as súas instalacións a oportunidade de acceder a unha formación e desenvolvemento persoal que lles distinguiu e distingue calquera que sexa o lugar e circunstancia na que desempeñen a súa tarefa e desenvólvase a súa vida hoxe día. O curso 2005 / 2006 conmemoramos os 50 anos do Centro Calvo Sotelo, foron moitos os acontecementos que se realizaron para celebrar devandita efemérides.

¿Qué estudios se imparten en Ies Calvo Sotelo?

Ciclo Formativo de Grado Medio: se imparten ciclos formativos de grado medio.

Preimpresion Digital

Impresion Grafica

Instalaciones Electricas y Automaticas

Soldadura y Caldereria (LOE)

Mecanizado (LOE)

Ciclo Formativo de Grado Superior: se imparten ciclos formativos de grado superior.

Mecatronica Industrial

Profesores de Ies Calvo Sotelo

Nombre.Apellido Alias Alias ¡Califica! Nota Media

Profesores Particulares de Ies Calvo Sotelo
{phocamaps view=map|id=279}