Menu

IES Lois Peña Novo

IES Lois Peña Novo logo


IES Lois Peña Novo

Dirección: Lugo, Vilalba, n, Rúa Cuart de Poblet.,27800,España.

Teléfono: 982870860

Estado: Abierto

O IES Lois Peña Novo é: Un centro público dependente da Xunta de Galicia. Aconfesional. Pluralista. Educador na liberdade e para a liberdade. Educador cara á apertura. Formador da persoa: integración, diferenciación, compensación, coeducación. O seu estilo de ensinanza-aprendizaxe centrase en: Bilingüismo lingüístico. Metodoloxía crítica, participativa, investigadora, dialogante e colaboradora. Interdisciplinariedade. Aglutinación do contexto - avaliación. ¿Que pretendemos? O equipo docente do centro propoñemonos a elaboración duns fins ou metas educativas que a sociedade en xeral e o noso entorno en particular nos demandan. Entre estas finalidades destacamos as seguintes: Acadar o máximo desenvolvemento das capacidades do alumnado. Capacitar ó alumnado para o exercicio dunha actividade profesional e para transición á vida activa. Capacitar academicamente ó alumnado para a incorporación a estudios universitarios. Preparar ó alumnado para participar activamente dun xeito crítico na vida social e cultural. Para lograr estas finalidades consideramos imprescindible a participación e colaboración dos distintos membros da comunidade educativa, asumindo cada grupo as súas responsabilidades. Esta colaboración abarcará e caracterizarase por: Participación dos pais. Participación do alumnado. Participación do profesorado. Participación e relación coas empresas. Propoñemos, tamén, como obxectivo promover iniciativas que favorezan a consolidación de usos lingüísticos en galego avanzando no proceso de normalización lingüística. ¿Cómo nos organizamos? Recursos humanos: Órganos de goberno: unipersonais e colexiados. Órganos de coordinación docente: departamento de orientación e departamento de actividades complementarias e extraescolares. Outros órganos: comisión de coordinación pedagóxica, coordinación en centros de traballos e o equipo de normalización lingüística. Departamentos didácticos. Titores. Órganos de participación da comunidade escolar: comisión de convivencia, APA, xunta de delegados, Asociación do alumnado. Recurso materiais: Laboratorio de Física Laboratorio de Química e Ciencias Naturais. Aulas de Informática. Aula de Xestión Administrativa. Aula de Debuxo. Dous talleres de Electricidade. Aula técnica de Electricidade. Dous talleres de Automoción. Aula técnica de Automoción. Aula de Tecnoloxía. Aula de Usos Múltiples. Aula de Audiovisuais. Sete aulas para asignaturas comúns. Ximnasio. Sala de Profesores. Biblioteca. Despachos para cargos directivos e seminarios.

¿Qué estudios se imparten en IES Lois Peña Novo?

Ciclo Formativo de Grado Medio: se imparten ciclos formativos de grado medio.

Electromecanica de Vehiculos Automoviles

Instalaciones Electricas y Automaticas

Gestion Administrativa (LOE)

Ciclo Formativo de Grado Superior: se imparten ciclos formativos de grado superior.

Administracion y Finanzas (LOE)

Administracion de Sistemas Informaticos en Red

Formación para el empleo: se imparte

Profesores de IES Lois Peña Novo

Nombre.Apellido Alias Alias ¡Califica! Nota Media

Profesores Particulares de IES Lois Peña Novo
{phocamaps view=map|id=297}

Valora este artículo
(1 Voto)
Más en esta categoría: « Ies Río Cabe
volver arriba