Menu

Pontevedra

Pontevedra

Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación de Pontevedra - Universidad de Vigo

Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación de Pontevedra - Universidad de Vigo logo


Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación de Pontevedra - Universidad de Vigo

Dirección: Pontevedra, Campus A Xunqueira, s/n.,36005,España.

Teléfono: 986801999

Estado: Abierto

Universidad Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación de Pontevedra - Universidad de Vigo situado en Pontevedra, Campus A Xunqueira, s/n que imparte educación universitaria y másteres.

¿Qué estudios se imparten en Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación de Pontevedra - Universidad de Vigo?

Grados: se imparten grados universitarios.

Publicidad y Relaciones Publicas

Publicidad y Relaciones Publicas

Gestion y Administracion Publica

Direccion y Gestin Publica

Comunicacion Audiovisual

Comunicacion Audiovisual y Multimedia

Master: se imparte

Profesores de Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación de Pontevedra - Universidad de Vigo

Nombre.Apellido Alias Alias ¡Califica! Nota Media

Profesores Particulares de Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación de Pontevedra - Universidad de Vigo
{phocamaps view=map|id=288}

Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra - Universidad de Vigo

Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra - Universidad de Vigo logo


Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra - Universidad de Vigo

Dirección: Pontevedra, Campus A Xunqueira, s/n.,36005,España.

Teléfono: 986801900

Estado: Abierto

Universidad Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra - Universidad de Vigo situada en Pontevedra, Campus A Xunqueira, s/n que imparte educación universitaria y másteres.

¿Qué estudios se imparten en Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra - Universidad de Vigo?

Grados: se imparten grados universitarios.

Ingenieria Forestal

Master: se imparte

Profesores de Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra - Universidad de Vigo

Nombre.Apellido Alias Alias ¡Califica! Nota Media

Profesores Particulares de Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra - Universidad de Vigo
{phocamaps view=map|id=287}

Facultade de Belas Artes de Pontevedra - Universidad de Vigo

Facultade de Belas Artes de Pontevedra - Universidad de Vigo logo


Facultade de Belas Artes de Pontevedra - Universidad de Vigo

Dirección: Pontevedra, Maestranza, 2.,36002,España.

Teléfono: 986801800

Estado: Abierto

Universidad Facultade de Belas Artes de Pontevedra - Universidad de Vigo situada en Pontevedra, Maestranza, 2 que imparte educación universitaria y másteres.

¿Qué estudios se imparten en Facultade de Belas Artes de Pontevedra - Universidad de Vigo?

Grados: se imparten grados universitarios.

Bellas Artes

Master: se imparte

Profesores de Facultade de Belas Artes de Pontevedra - Universidad de Vigo

Nombre.Apellido Alias Alias ¡Califica! Nota Media

Profesores Particulares de Facultade de Belas Artes de Pontevedra - Universidad de Vigo
{phocamaps view=map|id=286}

Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte de Pontevedra - Universidad de Vigo

Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte de Pontevedra - Universidad de Vigo logo


Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte de Pontevedra - Universidad de Vigo

Dirección: Pontevedra, Campus a Xunqueira, s/n.,36005,España.

Teléfono: 986801700

Estado: Abierto

Universidad Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte de Pontevedra - Universidad de Vigo situada en Pontevedra, Campus a Xunqueira, s/n que imparte educación universitaria y másteres.

¿Qué estudios se imparten en Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte de Pontevedra - Universidad de Vigo?

Grados: se imparten grados universitarios.

Educacion Infantil

Educacion Primaria

Ciencias de la Actividad Fisica y del Deporte

Master: se imparte

Profesores de Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte de Pontevedra - Universidad de Vigo

Nombre.Apellido Alias Alias ¡Califica! Nota Media

Profesores Particulares de Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte de Pontevedra - Universidad de Vigo
{phocamaps view=map|id=285}

IES Xunqueira I

IES Xunqueira I logo


IES Xunqueira I

Dirección: Pontevedra, Rúa Alexandre Bóveda, s/n.,36005,España.

Teléfono: 986872150

Estado: Abierto

O instituto A Xunqueira 1 foi inaugurado no ano 1978, é un centro de secundaria onde se imparten os catro cursos da ESO, as tres especialidades de Bacharelato e un CM de Laboratorio . Conta con 62 profesores e profesoras e con 9 persoas desempeñando as tarefas de administración e servizos. Está situado no Campus Universitario de Pontevedra e foi o primeiro centro que implantou a ESO na cidade e o único co Bacharelato de Arte e cunha Orquestra e Coro de afamada reputación. Conta tamén cunha longa traxectoria de participación en programas (PROA, Plan Valora-Igualdade, Interreg, Comenius,…) e en actividades innovadoras (Seccións Bilingües, programa CUALE, Obradoiros de Corresponsabilidade,…) e de intercambios europeos. Dadas as características particulares do noso centro, que recolle alumnado de moi distintas procedencias (do ámbito rural, urbano e alumnado inmigrante) é de vital importancia o traballo pola integración e pola convivencia. Por outra banda o nivel de conflictivade nas aulas é mínimo, nos últimos anos apenas houbo conflictividade na convivencia no centro, sendo destacable os hábitos de respeto mutuo, traballo e responsabilidade que se reflicte nunha convivencia pacífica e tranquila en xeral, o que permite o desenrolo de moitas actividades extraescolares e complementarias como club de lectura, teatro, música, competicións deportivas, informática e saídas e visitas frecuentes a distintas exposicións e museos. Aínda así, iniciamos este curso con un Plan de formación permanente do profesorado en centros que inclúe, ademais da mellora do profesorado nas TICs, unha liña de traballo sobre a mellora da convivencia nas aulas e a posibilidade de levar a cabo un programa de mediación escolar dado o interese amosado por parte do profesorado e da dirección do centro ante esta boa medida preventiva.

¿Qué estudios se imparten en IES Xunqueira I?

Secundaria: se imparte educación secundaria obligatoria.
Ciclo Formativo de Grado Medio: se imparten ciclos formativos de grado medio.

Laboratorio

Bachiller: se imparte bachillerato.

Ciencias y Tecnologia

Humanidades y Ciencias sociales

Profesores de IES Xunqueira I

Nombre.Apellido Alias Alias ¡Califica! Nota Media

Profesores Particulares de IES Xunqueira I
{phocamaps view=map|id=284}

IES Frei Martín Sarmiento

IES Frei Martín Sarmiento logo


IES Frei Martín Sarmiento

Dirección: Pontevedra, Av. de Vigo, 23.,36003,España.

Teléfono: 986852654

Estado: Abierto

Centro de educación IES Frei Martín Sarmiento situado en Pontevedra, Av. de Vigo, 23. que imparte educación secundaria y bachiller.

¿Qué estudios se imparten en IES Frei Martín Sarmiento?

Secundaria: se imparte educación secundaria obligatoria.

Bachiller: se imparte bachillerato.

Ciencias y Tecnologia

Humanidades y Ciencias sociales

Artes

Profesores de IES Frei Martín Sarmiento

Nombre.Apellido Alias Alias ¡Califica! Nota Media

Profesores Particulares de IES Frei Martín Sarmiento
{phocamaps view=map|id=283}